Didactische oefeningen

Het onderdeel didactische oefeningen bestaat uit twee zaken: de proefactiviteiten enerzijds en de internationale studiereis anderzijds. 

Proefactiviteiten zijn activiteiten die studenten tijdens de observatiemomenten in de stageklas uitproberen en filmen. Nadien worden deze filmpjes bekeken en besproken in de leergroep onder begeleiding van de leergroepbegeleider. Het doel is dat de studenten van elkaar leren en dank zij de feedback van de medestudenten en de leergroepbegeleider beter voorbereid aan de stage kunnen starten.  

Alle studenten moeten in de loop van het tweede jaar minstens 1 filmpje opnemen en voorleggen in de leergroep. 

Het aanbod dat gefilmd moet worden, leggen we vast aan het begin van het academiejaar in samenspraak met de studenten.

Als specifieke kleuters niet in beeld mogen komen, wordt er voor gezorgd dat die niet in de opname te zien zijn. De filmpjes worden niet voor andere doeleinden gebruikt als daar vooraf geen toestemming voor gegeven of gevraagd is. 

De student is verplicht aanwezig bij de proefactiviteiten en neemt actief deel aan het gesprek. 

In het tweede jaar willen we ook al even verder kijken dan de gekende klas- en schoolcontext. We gaan met alle studenten over het muurtje kijken in Rotterdam. De studenten gaan daar, onder begeleiding van enkele docenten, naar de lerarenopleiding, naar een methodeschool en naar een brede school.

Daarnaast krijgen ze een blik achter de schermen van een educatief programma in een museum. Welke visie hanteert een museum om een jong publiek kennis te laten maken met de collectie?

De Rotterdamreis is verplicht voor iedereen in dagonderwijs die voor de eerste keer op Campus Aalst het OPO Stage 2 opneemt.