Didactische oefeningen

Het onderdeel didactische oefeningen bestaat uit twee zaken: de demonstratielessen en proefactiviteiten enerzijds en de internationale studiereis anderzijds. Wegens corona zullen de demonstratielessen en proefactiviteiten vervangen worden door een digitaal alternatief. Ook voor de internationale studiereis wordt een vervangprogramma voorzien.

Demonstratieactiviteiten (demo’s) zijn activiteiten die gegeven worden door de praktijkscholen op vraag van de hogeschool. Ze worden bijgewoond door de praktijkgroep en een docent. Na de demo wordt dit aanbod besproken met de studenten. De docent koppelt dit aan de geziene theorie. De mentor kan nog zaken toelichten, indien gewenst.

Proefactiviteiten zijn activiteiten die in een klas van de praktijkschool gegeven worden door twee studenten uit de praktijkgroep, in bijzijn van de praktijkpedagoog en de praktijkgroep. De studenten doen dit in team-teaching. Ze hebben het aanbod samen voorbereid en voeren het nu ook samen uit. Na de proefactiviteit wordt ook dit aanbod bespreken met de groep studenten.   

In die demo’s en proefactiviteiten komen vooral die activiteiten aan bod die nieuw zijn voor onze tweedejaarsstudenten. Nadat de studenten de theorie over die activiteiten kregen, kunnen zij dat aanbod in de praktijk gaan bekijken in een van onze praktijkscholen. Dat aanbod wordt dan ofwel gegeven door een van de mentoren van de praktijkschool zelf, of door studenten. Zij nemen nadien ook allemaal deel aan de bespreking. De studenten getuigen zowel tijdens als na de activiteiten van een goede attitude en leerbereidheid.

De studenten volgen alle demo’s en proefactiviteiten die georganiseerd worden voor hun praktijkgroep. Afwezigheid tijdens een van deze activiteiten moet gewettigd worden. De praktijkpedagoog en het opleidingssecretariaat moeten hiervan op de hoogte gebracht worden.

In het tweede jaar willen we ook al even verder kijken dan de gekende klas- en schoolcontext. We gaan met alle studenten over het muurtje kijken in Rotterdam. De studenten gaan daar, onder begeleiding van enkele docenten, naar de lerarenopleiding, naar een methodeschool en naar een brede school.

Daarnaast krijgen ze een blik achter de schermen van een educatief programma in een museum. Welke visie hanteert een museum om een jong publiek kennis te laten maken met de collectie?

De Rotterdamreis is verplicht voor iedereen in dagonderwijs die voor de eerste keer stage in het tweede jaar opneemt.