Planning

In het tweede jaar doorlopen de studenten 3 stageperiodes.

  • Eerste stageperiode:

          1 week bij de oudste kleuters in een stedelijke, katholieke kleuterklas.

  • Tweede stageperiode:

          1 week stage bij de jongste kleuters. Zo leren ze ook die doelgroep beter kennen.

          Deze stage mag in alle netten doorgaan.

  • Derde stageperiode:

          1 week stage in dezelfde kleuterklas als tijdens de eerste stageperiode.

Klik hier voor een meer gedetailleerde planning voor dit academiejaar.