Evaluatie

Aan het einde van de stage vult de mentor het evaluatieformulier in. Daarin geeft de mentor aan de hand van de score (- – / – / +- / + / ++) aan hoe de student scoort op een bepaalde basiscompetentie. In de witruimte daarnaast kan de mentor hier ook nog wat toelichting bij geven. Die extra uitleg verduidelijkt de score vaak en maakt het voor de student en de hogeschool makkelijker om de score te interpreteren. 

Tijdens de stage komen twee docenten van de hogeschool langs.

Na de stage kijkt de leergroepbegeleider de stagemap, de reflecties en het portfolio grondig na en bezorgt de student hier een verslag van. Zo kan de student ook rekening houden met de gekregen tips voor een volgende stageperiode.

Vervolgens worden de evaluatiegegevens van elke student door de leergroepbegeleider gebundeld in een dossier. Dat dossier bevat dan:       

  • Het verslag van het bezoek van de leergroepbegeleider en de vakdocent
  • De globale evaluatie van de mentor
  • De evaluatie van de reflecties, de stagemap en het portfolio

Er wordt dan vanuit de opleiding een globale, schriftelijke evaluatie met quotering opgemaakt onder de vorm van een syntheseverslag. De student krijgt voor de aanvang van de tweede stageperiode een punt op deze stage.