Doel

Ook in de derde stageperiode van het tweede jaar willen we onze studenten een stapje verder brengen in het verwerven van de basiscompetenties.

Klik hier om een overzicht te krijgen van de basiscompetenties waar we op focussen tijdens de stages in het tweede jaar.

In het tweede jaar moeten de studenten volgende vaardigheden (verder) onder de knie krijgen:

  • Gerichter kunnen observeren in een meer diverse context en rekening kunnen houden met die gegevens in de praktijk.
  • Een BC kunnen uitwerken, rekening houdend met alle principes. (De studenten bepalen nu hun BC in samenspraak met de mentor.)
  • Een agenda kunnen opstellen en gebruiken in de stage.
  • Meer complexe activiteiten kunnen voorbereiden en uitvoeren op niveau van de kleuters.
  • Teamteaching met de mentor kunnen voorbereiden en uitvoeren in de stageklas.
  • Differentiatiemogelijkheden kunnen voorbereiden en toepassen (minimum 2 per dag).
  • De betrokkenheid van kleuters kunnen observeren en scoren en hier conclusies uit trekken voor de praktijk.
  • Kunnen observeren tijdens de stage en hierover kunnen reflecteren om interventies te plannen voor de volgende dagen.
  • In het portfolio hun eigen groeiproces kunnen opvolgen en in handen kunnen nemen.