Derde periode: grootstedelijke context

In de derde stageperiode staan de studenten terug bij de oudste kleuters (tweede en/of derde kleuterklas). Ze keren hiervoor terug naar dezelfde stageklas als in de eerste stageperiode, in de katholieke, stedelijke context. Zo winnen zij enerzijds wat tijd, omdat zij hun kleuters al een beetje kennen en anderzijds ervaren zij welke stappen de kleuters in de loop van dat halve jaar gezet hebben.

Omdat de kleuters natuurlijk wel geëvolueerd zijn op dat halve jaar en omdat we onze studenten nog gerichter willen leren kijken naar de ontwikkeling, krijgen de studenten wel nog enkele dagen participerende observatie.