Stageovereenkomst

Vóór aanvang van de stage zorgt de student dat de stageovereenkomst (stagecontract) tussen de student, de hogeschool en de stageschool in orde is.

De stageovereenkomst wordt door de student in drievoud afgedrukt. Hij zorgt dat alle gegevens correct zijn aangevuld en door alle partijen ondertekend is.
De student gaat bij zijn eerste bezoek even langs bij de directeur, legt de stageovereenkomst voor en vraagt om dit na te kijken en te ondertekenen. De student vraagt wanneer hij het desgevallend kan ophalen.

De 3 originele exemplaren van de stageovereenkomst worden volledig ingevuld ingediend bij de praktijkpedagoog vóór aanvang van de stage.

 

Stageovereenkomst 2019-2020

 

Andere documenten: 

Werkpostfiche 

Verzekeringsattest