Stageovereenkomst

De student moet een stageovereenkomst sluiten met de school waar stage wordt gelopen. Een stageovereenkomst bestaat uit een stagecontract én een risicoanalyse

Vóór aanvang van de stage zorgt de student dat de stageovereenkomst tussen de student, de hogeschool en de stageschool in orde is. Verzekeringsgewijs is dit een cruciale stap alvorens een student kan starten met de stage. De student is verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de gegevens voor deze overeenkomst en moet alle onderstaande stappen tijdig en nauwkeurig uitvoeren. Geen stage zonder stageovereenkomst!

STAP 1 – Neem contact op met jouw stageplaats en vraag gegevens op.

 • Spreek af met medestudenten die op dezelfde school stage lopen om je voor te stellen aan de directie. Maak hiervoor vooraf een afspraak met de school.
 • Ga naar de stageplaats en stel jezelf voor aan de directie en mentor.
 • Vraag op datzelfde moment een aantal stagegegevens op die je nodig hebt voor het stagecontract (zie link in titel stap 1) en laat een risicoanalyse invullen. Je kan de risicoanalyse van de hogeschool OF van de stageschool gebruiken (als de stageschool over een eigen risicoanalyse beschikt). Gebruik je de risicoanalyse van de hogeschool, vul dan dit document in.
  Opgelet: studenten uit 1 en 2 EBA KO zoeken de door de stageschool reeds ingevulde risicoanalyse in eerste instantie op Toledo op onder de algemene stage-tegel. Staat die daar niet bij, vraagt één student die op bij de stageplaats. Scan die in en bezorg het document aan de medestudenten en het secretariaat van de hogeschool. 

STAP 2 – Vul het juiste stagecontract digitaal in (dus niet printen en scannen; dit heeft een negatief effect op de leesbaarheid). 

Opgelet: de stageplaats moet dit niet ondertekenen of afstempelen. Dit gebeurt later digitaal (zie stap 5). 

STAP 3 – Voeg de stageovereenkomst en de risicoanalyse samen tot 1 document.

 • De stageovereenkomst bestaat uit twee luiken (stagecontract én risicoanalyse), maar móet als één bestand worden opgeladen. Maak van het ingevulde stagecontract en de risicoanalyse dus één PDF-document dat duidelijk leesbaar is. Hoe je dat doet, vind je terug in deze handleiding
 • Zorg voor een correcte volgorde, nl. eerst het stagecontract en dan de risicoanalyse (=bijlage). 
 • Geef het ingevulde stagecontract met de risicoanalyse de juiste naam, nl. 2324_stageovereenkomst_OF1_Naam_Voornaam.pdf
  • OF1 (Opleidingsfase 1) vervang je eventueel door OF2 (voor Opleidingsfase 2) of door OF3 (voor Opleidingsfase 3).
  • Naam en voornaam vervang je door jouw eigen naam en voornaam. 
  • Heb je meerdere stagescholen (en dus meerdere stagecontracten), dan geef je dit aan in de benaming door _1, _2, of _3 toe te voegen na jouw voornaam.

STAP 4 – Bezorg alle stagegegevens en de stageovereenkomst zo snel mogelijk aan de hogeschool. Doe dit ruim voor jouw eerste stage start!

STAP 5 – Ondertekenen stageovereenkomst 

 • De stagecoördinator bezorgt de stageovereenkomst aan de betrokken partijen ter ondertekening. Dit laatste gebeurt volledig digitaal via het programma ‘Connective’ (dat de mail ook verstuurt). Klik hier voor een korte handleiding.
 • Wanneer alle partijen de stageovereenkomst hebben ondertekend, ontvangt iedereen een exemplaar in de mailbox. Zo kan elke partij opvolgen of de stageovereenkomst in orde is en de student kan starten met de stage. 

Opgelet! Voor korte observaties of kleine opdrachten die niet in de stageschool gebeuren (bijv. in een methodeschool of een educatief centrum), is het niet nodig om een aparte stageovereenkomst te hebben. Inzake verzekering is het wél noodzakelijk dat de student aan de betrokken docent laat weten waar en wanneer hij aan de slag is. Dit kan via e-mail en/of via het kanaal dat de betrokken docent daarvoor eventueel ter beschikking stelt. De student is hier hoe dan ook verantwoordelijk voor.