Beginsituatie

Bij de opleiding ‘Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs’ worden op vlak van vaardigheden en attitudes, geen specifieke eisen verwacht waaraan de student moet voldoen. Wel verwachten we een basishouding van openheid en ontwikkelingsgerichte interesse voor kleuters en hun belevingswereld.

Een expressieve en spontane omgang met kinderen is eveneens een goede vertrekbasis, evenals zin voor initiatief, inzet en verantwoordelijkheidsbesef.