Begeleiding

Inhoud accordeon

De studenten worden voor het OPO ‘Stage 1’ het hele jaar door begeleid door een praktijkpedagoog.

Gedurende het academiejaar doorlopen studenten en praktijkpedagoog een langdurig traject waarbij de didactische oefeningen samen worden doorlopen.  Via gesprekken en tal van actieve leermomenten krijgen de studenten tal van kansen om stappen te zetten in hun ‘groei naar professionaliteit’ via geplande terugblik- en feedbackmomenten.

Vooraleer de studenten actief aan de slag gaan in hun eigen stageklas is er de verplichte stagevoorbereiding op de campus.  Hierbij worden de studenten ondersteund door vakspecialisten/vakdocenten en hun praktijkpedagoog om tot zinvolle en passende voorbereidingen te komen bij hun eigen stageklas.  Deze inhouden komen ook aan bod tijdens de lessen binnen de verschillende OPO.

Aanvankelijk worden de studenten sterk gestuurd door de docenten bij hun aanbod, maar dit verschuift doorheen het academiejaar naar een meer zelfgestuurde aanpak waarbij de didactiek meer autonoom moet worden vertaald binnen het stagethema en passend aan de specificiteit van de eigen stageklas.

Tijdens de stagemomenten in de eigen stageklas, komen verschillende docenten en praktijkpedagogen op bezoek waarbij er telkens een begeleidings- en feedbackgesprek volgt.  De beoordeling gebeurt via een ‘beoordelingsformulier bij stagebezoek’.

Na de stage is er een terugblikmoment (groeigroep) waarbij de studenten aanvankelijk sterk gecoacht worden in het verfijnen van hun eigen werk- en leerpunten.  Samen wordt er gezocht naar gedragsalternatieven om tot een hoger functioneren te komen.  Doorheen het academiejaar verschuift deze externe sturing door de docent meer om meer naar een interne sturing door de student.

Bij elk stagemoment legt de student een stageschriftje bij zijn / haar mentor, waarin deze al zijn / haar begeleidende bemerkingen kwijt kan.  We moedigen alle betrokkenen ook aan om een open gesprek te voeren over de feedback. 

Dit stelt de student  in staat rekening te houden met de tips van de mentor en zo zijn / haar vaardigheden en attitudes binnen eenzelfde stagemoment verder te ontwikkelen.

Pas aan het einde van elke stageperiode vult de mentor een officieel beoordelingsformulier in.