Voorbereiding

Observatie

Didactische oefeningen

BC

Voorbereidende stappen

Bronnen

Focusdoelen

Brainstorm: gestructureerd (inhoudelijk?)

Brainstorm: activiteiten

Brainstorm: Godsdienst

Weekschema

Activiteitenfiche

Stagemap

Agendamap

Betrokkenheidsschaal

Differentiatie: min. 2 per dag