Doel

In de stages van het tweede jaar willen we onze studenten een stapje verder brengen in het verwerven van de basiscompetenties.

Klik hier om een overzicht te krijgen van de basiscompetenties waar we op focussen tijdens de stages in het tweede jaar.

Tijdens deze stage in het tweede jaar moeten de studenten volgende vaardigheden (verder) onder de knie krijgen:

  • Gerichter kunnen observeren in een meer diverse context en rekening kunnen houden met die gegevens in de praktijk.
  • Een BC kunnen uitwerken, rekening houdend met alle didactische principes. (In de eerste stage werken de studenten rond een gezamenlijk BC dat vastgelegd wordt door de hogeschool.)
  • Meer complexe activiteiten kunnen voorbereiden en uitvoeren op niveau van de kleuters.
  • Teamteaching met de mentor kunnen voorbereiden en uitvoeren in de stageklas.
  • Kunnen observeren tijdens de stage en hierover kunnen reflecteren om interventies te plannen voor de volgende dagen.
  • In het portfolio hun eigen groeiproces kunnen opvolgen en in handen kunnen nemen.