Doel

Tijdens de stage in het derde jaar is het de bedoeling dat de studenten groeien naar het volledig zelf in handen nemen van het leerproces. Ze moeten dus op zelfgestuurde wijze de persoonlijke en professionele ontwikkeling opvolgen. Dit doen ze o.a. via een portfolio. Hierbij is het belangrijk om aan te tonen dat alle basiscompetenties bereikt worden. 

Daarenboven zijn ook het functioneren in het team en omgaan met ouders belangrijke doelstellingen. Studenten moeten zich dus op discrete wijze inwerken op schoolniveau

Klik hier voor een overzicht van de verwachte basiscompetenties in het derde jaar.