Begeleiding

Begeleiding door hogeschool

De student wordt vooraf, tijdens en na de stage opgevolgd door de praktijkpedagoog. Zo dient elke student zijn weekschema aan de praktijkpedagoog voor te leggen. De studenten die het verdiepingstraject opnemen, worden ook begeleid door een docent met specifieke achtergrond. 

Tijdens de stage krijgt de student bezoek van de praktijkpedagoog (en een docent). Na de stage wordt een terugkomvoormiddag voorzien. De feedback van de docenten is cruciaal voor de student om het eigen leerproces via zelfsturing gericht op te volgen.

 

Begeleiding door mentor

De mentor volgt de student dagdagelijks tijdens de effectieve stageperiode maar ook tijdens observatiemomenten vooraf is afstemming mentor-student cruciaal. Er wordt verwacht dat de student daartoe het nodige initiatief neemt. De feedback van de mentor is cruciaal voor de student om het eigen leerproces via zelfsturing gericht op te volgen.

  • Begeleidingsgesprek

Indien mogelijk vindt er een kort gesprekje plaats op het einde van elke dag, op basis van de bevindingen die genoteerd zijn door de mentor in het stageschrift.

  • Stageschrift

De mentor kan in het aangeboden stageschriftje opmerkingen noteren per dag. Het stageschrift is een communicatiemiddel tussen de student en de mentor. De bedoeling van deze observaties, suggesties en feedback is de studenten verder te brengen op weg naar een zinvolle praktijk. Deze opmerkingen kunnen de student helpen in zijn persoonlijk en professioneel groeiproces naar een competente leerkracht. Het is belangrijk om de genoteerde opmerkingen ook kort mondeling te overlopen met de student.