Beginsituatie

De studenten hebben kennis gemaakt met de hedendaagse kleuterklasrealiteit vanuit de vorige stageperiode. Daarnaast hebben de studenten twee stages gehad waaronder een stage waarin ze een thema mits ondersteuning hebben uitgewerkt.

We verwachten beginnend inzicht in de kleuterklasdidactiek.

Een meer speelse en expressieve begeleidingsstijl wordt verwacht.

Daarnaast verwachten we dat studenten reeds in evolutie zijn om door te groeien in de eindcompetenties van het OPO ‘Stage 1’.

Dit gaat gepaard met het toepassen van de attitudes horend bij het beroep ‘Educatieve Bachelor kleuteronderwijs’, weliswaar op een basisniveau.