Begeleiding

Feedback is cruciaal voor de student, zo kan het eigen leerproces via zelfsturing gericht opgevolgd worden. 

Begeleiding vanuit de opleiding

De student wordt zowel individueel als via groepsmomenten vooraf, tijdens als achteraf opgevolgd.

Begeleiding op de stageschool

De mentor koppelt dagelijks terug via gesprek en/of het stageschrift. Ook vooraf is afstemming mentor-student cruciaal. De student neemt hiertoe het initiatief.