Doel

Er zijn verschillende doelen verbonden aan de inleefstage.

Vooreerst is het zo dat studenten vertrouwd worden met de dagdagelijkse kleuterklasprakijk. Hierbij krijgen studenten enkele specifieke opdrachten om in te stappen in deze complexe realiteit.

De opdrachten die hieraan verbonden zijn, zijn de volgende: 

  • Observatieopdracht
  • kleine opdrachten (bijvoorbeeld het organiseren van een muziekspel, bewegingstussendoortje, toiletmoment…).
  • Korte reflectieopdracht

Ten slotte verwachten we een ontluikende professionaliteit en passende attitudes zoals deze omschreven zijn in de  basiscompetenties van de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs.