Doel

Er zijn verschillende doelen verbonden aan de inleefstage.

Vooreerst is het  zo dat studenten vertrouwd worden met de dagdagelijkse kleuterklasprakijk.  Aanvankelijk krijgen ze enkele observatiedagen om hun kleuters, kleuterklas, en klaswerking in kaart te brengen.  Hierbij krijgen studenten enkele specifieke opdrachten om in te stappen in deze complexe realiteit.

Daarnaast krijgen studenten een aantal verplichte stage-opdrachten waarbij ze hun rol ten volle moeten opnemen volgens de basiscompetenties van de eerste 4 functionele gehelen van de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs.  Dit gaat dus over het (bege)leiden van specifieke activiteiten zoals een verhaal vertellen, bewegingsactiviteiten, hoekenwerk, …  Dit vanuit steeds wisselende thema’s.

Ten slotte verwachten we een ontluikende professionaliteit en passende attitudes zoals deze omschreven zijn in de  basiscompetenties van de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs.