Trajecten

REGULIER TRAJECT 

  • Stage 1

Deze stageperiode omvat 1 week voorafgegaan door 3 dagen didactische oefeningen en team-teaching in de stageklas. Ook observatie- en voorbereidingsdagen in de maanden september (eerste schooldag), oktober en november behoren tot het stagepakket.

  • Differentiatiestage

De studenten die een stage doen in de gewone kleuterklas hebben de competenties van de stage in het tweede jaar verworven maar kunnen extra oefentijd in de kleuterklas benutten om de basiscompetenties te versterken.

De studenten die zich kunnen verdiepen, beheersen de competenties van het tweede jaar in een ruim voldoende mate en kiezen ervoor om een nieuw werkveld te verkennen. Deze keuze wordt bepaald door eigen interesses, een vastgestelde nood aan extra oefenkansen voor het verwerven van bepaalde competenties, bijzondere talenten,…

Deze stageperiode duurt 2 weken.

  • Ingroeistage

Deze stageperiode duurt 6 weken en wordt voorafgegaan door observatie- en voorbereidingsdagen.

 

GEÏNDIVIDUALISEERD TRAJECT (GIT)

  • Stage 1

Deze stage duurt 2 weken en wordt voorafgegaan door observatie- en voorbereidingsdagen. De observatiedagen worden in samenspraak met de mentor door de student zelf gepland.

  • Differentiatiestage (eventueel)

De studenten die een stage doen in de gewone kleuterklas hebben de competenties van de stage in het tweede jaar verworven maar kunnen extra oefentijd in de kleuterklas benutten om de basiscompetenties te versterken.

De studenten die zich kunnen verdiepen, beheersen de competenties van het tweede jaar in een ruim voldoende mate en kiezen ervoor om een nieuw werkveld te verkennen. Deze keuze wordt bepaald door eigen interesses, een vastgestelde nood aan extra oefenkansen voor het verwerven van bepaalde competenties, bijzondere talenten,…

Deze stageperiode duurt 2 weken.

  • Ingroeistage

Deze stageperiode duurt 6 weken en wordt voorafgegaan door observatie- en voorbereidingsdagen. De observatiedagen worden in samenspraak met de mentor door de student zelf gepland.

 

INTERNATIONAAL TRAJECT

  • Stagemobiliteit buiten Europa

  • Studiemobiliteit in/buiten Europa

Een aantal studenten loopt een stage of volgt een studie in het buitenland. Deze studenten doen stage 1 zoals de reguliere studenten maar doen een ingroeistage van 3 weken voordat ze naar het buitenland vertrekken.

 

TRAJECT MET KORTE MOBILITEIT

Deze studenten gaan voor een korte periode naar het buitenland voor stage of studie. Ze volgen het stagetraject zoals de reguliere studenten maar zijn gedurende een periode afwezig en zullen dan geen opdrachten op de stageschool uitvoeren.

 

ACADEMISCH TRAJECT

Een beperkt aantal studenten volgt een academisch voortraject aan de Kulak. Dit is een alternatieve studieroute binnen het derdejaarsprogramma die de student toelaat om reeds tijdens de professionele bachelor te proeven van het universitaire onderwijs door enkele opleidingsonderdelen op te nemen aan de Subfaculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, Campus Kortrijk.

In de maanden februari, maart en april wordt de student gedurende 8 weken volledig ondergedompeld in het academische leven. Hij volgt drie opleidingsonderdelen samen met de reguliere studenten van de academische bachelor Onderwijskunde. Deze opleidingsonderdelen vervangen een aantal opleidingsonderdelen uit het professioneel bachelorprogramma.

Studenten met Academisch traject volgen het stagetraject zoals de reguliere studenten maar zijn gedurende de maanden februari, maart, april afwezig en zullen dan geen opdrachten op de stageschool uitvoeren.