Voorbereiding

Observatie

Didactische oefeningen

BC (keuze)

Voorbereidende stappen

  • Brainstorm: inhoudelijk
  • Focusdoelen
  • Brainstorm: activiteiten
  • Bronnenlijst

Dagschema

Activiteitenfiches

Stagemap