Evaluatie

Evaluatie door hogeschool

Tijdens het stagebezoek wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen worden samen met het beoordelingsformulier van de mentor, het stageschrift, de evaluatie van de stagemap, agenda en het portfolio verwerkt in een syntheseverslag.

Evaluatie door mentor

De student bezorgt het beoordelingsformulier voor aanvang van de stage aan de mentor. Dit ingevulde en ondertekende document wordt na de stage aan de praktijkpedagoog bezorgd.

Let op! Het beoordelingsformulier is aangepast per stage.

Keuze voor versterken: Klik hier voor het beoordelingsformulier van de mentor.

Keuze voor verdiepen

  • Zorg: Klik hier voor het beoordelingsformulier van de mentor.
  • Eerste leerjaar: Klik hier voor het beoordelingsformulier van de mentor.
  • Natuur: Klik hier voor het beoordelingsformulier van de mentor.