Planning + git

Klik hier voor het overzicht van de planning van de differentiatiestage. 

Let op: voor bepaalde keuzemogelijkheden wijken de stageperiodes af, in overleg student-mentor/docent.