Planning + git

Zie Planning

Let op: voor bepaalde keuzemogelijkheden wijken de stageperiodes af, in overleg student-mentor/docent.