Doel

  • De student integreert en verfijnt de verwachte basiscompetenties. 
  • De student kan voor een langere periode de klaspraktijk kwaliteitsvol voorbereiden, realiseren en daarop reflecteren i.f.v. zelfgestuurd leren. Minstens de laatste 2 weken moet de student volledig autonoom het weekschema uitwerken.
  • De student past innovaties en vernieuwende ideeën toe.
  • De student experimenteert met team-teaching.
  • De student verkent de school als geheel. 
  • De student integreert zich op discrete wijze  in een schoolteam.
  • De student communiceert gepast met ouders en andere partners.