Doel

  • De student integreert en verfijnt de verwachte basiscompetenties. 
  • De student kan voor een langere periode (6 weken) de klaspraktijk kwaliteitsvol voorbereiden, realiseren en daarop reflecteren i.f.v. zelfgestuurd leren.
  • De student past innovaties en vernieuwende ideeën toe.
  • De student experimenteert met team-teaching.
  • De student verkent de school als geheel. 
  • De student integreert zich op discrete wijze  in een schoolteam.
  • De student communiceert gepast met ouders en andere partners.