Evaluatie

Evaluatie door de opleiding

Tijdens het stagebezoek wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen worden samen met het beoordelingsformulier van de mentor, het stageschrift, de evaluatie van de stagemap, agenda en het portfolio verwerkt in een syntheseverslag.

Zowel de student als de mentor kunnen een bijkomend stagebezoek aanvragen.

Evaluatie door de stageschool

De student bezorgt het beoordelingsformulier voor aanvang van de stage aan de mentor. Dit ingevulde en ondertekende document wordt na de stage aan de leergroepbegeleider bezorgd.

Klik hier voor het beoordelingsformulier van de mentor.