Evaluatie

Evaluatie door hogeschool

Tijdens het stagebezoek wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen worden samen met de informatie uit het eindgesprek, het beoordelingsformulier van de mentor, het stageschrift, de evaluatie van de stagemap, agenda en het portfolio verwerkt in een syntheseverslag.

Evaluatie door mentor

De student bezorgt het beoordelingsformulier voor aanvang van de stage aan de mentor. Dit ingevulde en ondertekende document wordt na de stage aan de praktijkpedagoog bezorgd.

Klik hier voor het beoordelingsformulier van de mentor. 

Eindgesprek student-mentor-directie-praktijkpedaoog

Op het einde van de ingroeistage wordt er een eindgesprek voorzien om de realisaties en evoluties doorheen het derde jaar en de ingroeistage vast te stellen.

De student moet een inschatting maken van de beheersing van de verschillende basiscompetenties. Daarenboven moet hij tijdens dit gesprek aantonen dat hij de persoonlijke en professionele groei zelfstandig en autonoom heeft gestuurd. De directie, de mentor en de praktijkpedagoog vullen aan vanuit het eigen perspectief.

Het portfolio, vertrekkende vanuit de 10 verwachte basiscompetenties, is hierbij een belangrijk referentiepunt. 

Klik hier voor alle informatie! Alle betrokkenen moeten dit grondig lezen.