Doel

Differentiatiestage: keuze voor versterken

De student versterkt de basiscompetenties in een kleuterklas met eventueel een extra uitdaging zoals een graadsklas, een stedelijke context, het M-decreet, … .  

  • De student integreert en verfijnt de verwachte basiscompetenties. 
  • De student werkt zelfstandig een evenwichtig en rijk weekschema uit. 
  • De student werkt handelingsgericht met oog voor differentiatie. 
  • De student reflecteert en stuurt het eigen leerproces.
  • De student past innovaties en vernieuwende ideeën toe. 
  • De student experimenteert met team-teaching.

Differentiatiestage: keuze voor verdiepen

De student verdiept zich in een nieuwe praktijkcontext.