Beginsituatie

De student beheerst (vak)didactische en pedagogische inhouden, vaardigheden, competenties en attitudes om zelfstandig en in team te functioneren op klas- en schoolniveau.