Beginsituatie

Verworven vaardigheden en attitudes 1EBA LO en 2EBA LO voor de verschillende leergebieden

Van de stagiair wordt verwacht dat hij in toenemende mate blijk geeft de vaardigheden van een leraar lager onderwijs te bezitten of minstens de bereidheid  toont om die zo snel en zo goed mogelijk te verwerven.

De verwachtingen voor de verschillende leergebieden kan je hier verder nalezen.

Lees hier meer over de verworven vaardigheden en attitudes 1EBA LO.

Lees hier meer over de verworven vaardigheden en attitudes 2EBA LO.

Lees hier meer over de te verwerven vaardigheden en attitudes 3EBA LO.

De te verwerven competenties van de leraar lager onderwijs worden geconcretiseerd per academiejaar in het document de gedragsindicatoren voor de leraar lager onderwijs in opleiding.