Evaluatie door de mentor

Voor het geheel van een stageperiode voor de stage B.O. of zorgstage vult de stagementor een profiel in op het beoordelingsformulier voor de mentor te vinden in stageverloop in LINK. Hij noteert per rubriek een oordeel en een korte toelichting.

Voor het begeleiden van de  openluchtklas wordt ook evaluatiedocument ingevuld.

In het document ‘Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties’ geven wij aan welk gedragsniveau wij verwachten in de verschillende  fases van de opleiding. Wij raden aan zich bij het invullen van de beoordeling van de stage te baseren op dit document.

Indien gewenst kan de mentor het evaluatiedocument digitaal invullen.
In dat geval bezorgt hij het ingevulde document in PDF-formaat via e-mail aan de praktijkpedagoog.Een geprint exemplaar voorzien van een handtekening bezorgt hij via de student.