Reflectie

In iedere lesvoorbereiding is ruimte voorzien voor een ‘reflectie vooraf’. Hier reflecteert de student op de vooropgestelde doelstellingen, de mogelijke ondersteuning die tijdens de les kan worden geboden, organisatorische aandachtspunten en de kernbegrippen die zeker aan bod moeten komen in de les. Op het einde van iedere stagedag vult de student onderaan iedere lesvoorbereiding de ‘reflectie achteraf’ in. Hierbij kan de student terugkoppelen naar de reflectie vooraf en extra opmerkingen noteren die relevant zijn voor zijn of haar groei doorheen de stage.

Op het einde van de stageperiode vult de student een eindreflectie in. Het in te vullen document staat hier. Deze eindreflectie gebeurt volgens het GRROW-model en het reflectieverslag telt bovendien mee als examenopdracht voor het vak Praktijkonderzoek. Meer informatie daarover vind je in dit document. Een voorbeeld van een reflectie volgens dit GRROW-model is hier te vinden.