Beginsituatie

Bij aanvang van het tweede semester hebben de eerstejaarsstudenten anderhalve dag actief stage gelopen. Ze woonden al gedurende één semester onderwijsactiviteiten bij en ze kregen een introductie in de vakdidactiek van alle vakken in de lagere school. Uiteraard werd slechts een deel van de vakdidactiek al verworven. Godsdienstlessen geven de studenten pas in de periode na de paasvakantie. Voor de paasvakantie kunnen de studenten de godsdienstles van de mentor wel al ondersteunen. Hoeken- of contractwerk komt pas in het tweede opleidingsjaar aan bod. Hierop zijn de studenten van het eerste jaar nog niet voorbereid.

Wij vragen de mentoren om rekening te houden met deze beperkte beginsituatie, zeker in vergelijking met tweede- of derdejaarsstudenten die eventueel stage lopen of liepen in dezelfde school.