Voorbereiding

Observatie

Observatie voorafgaand aan de stage

Voor elke stage contacteert de student de mentor van de stageschool en maakt afspraken voor de observatie.

De bedoeling van de observatie is :

  • dat hij zich een zo volledig mogelijk beeld vormt van de beginsituatie van de leerlingen;
  • dat hij op de hoogte is van de specifieke aanpak van de stagementor;
  • dat hij weet welke handboeken er gebruikt worden;
  • dat hij weet welke leermiddelen in de school aanwezig zijn;
  • dat hij weet over welke lokalen hij kan beschikken voor de verschillende activiteiten;
  • dat hij weet welke afspraken en regels er zijn …

De student brengt deze observatie zo actief mogelijk door. Dit betekent dat hij ook het initiatief neemt om kinderen te begeleiden tijdens het maken van individuele oefeningen.

Verder maakt de student afspraken met de mentoren inzake weekrooster, lesonderwerpen en lesvoorbereidingen.

Het observatieverslag voegt de student toe aan zijn stagemap en LINK.

De observatieopdracht voor het eerste leerjaar en de derde graad vind je in het stageverloop in LINK.

 

Lesonderwerpen en weekrooster

Lesonderwerpen en weekrooster

De lesonderwerpen (de leerinhouden) worden door de mentor(en) opgegeven.

De studenten geven in principe alle lessen (ook de bewegingslessen en de godsdienstlessen) van het weekrooster.

Tijdens de voorbereidingsweek bezorgt de student een duidelijk en volledig ingevuld weekrooster via e-mail aan alle stagebegeleiders . Het weekrooster wordt in Scoodle opgemaakt en wordt in LINK gepost. 

Agenda

De student schrijft een uitgebreide agenda voor alle lessen van het weekrooster. Deze agenda wordt in Scoodle opgemaakt.

De informatie over het opmaken van een agenda vind je in LINK.

Wie les geeft in het Katholiek onderwijs gebruikt het ZILL leerplan.

Bij de voorbereiding kan de student een beroep doen op begeleiding van de docenten. Een aantal docenten geeft de mogelijkheid lessen na te kijken via e-mail.

De agenda, ingevulde werkblaadjes en de algemene stagedocumenten (o.a. stageovereenkomst, observatieopdrachten, reflecties …) worden in een stagemap achteraan in de klas bewaard.

De agenda wordt dagelijks aangepast indien nodig en opgenomen in de stagemap .

MyCompass

Mycompass is een gepersonaliseerd e-portfolio dat zowel tijdens de opleiding  als later in het werkveld kan gebruikt worden. 

Het kompas laat toe om het eigen leerproces te plannen, te monitoren, te evalueren en te documenteren. Het biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in het eigen leerproces en indien je wenst ook anderen daartoe toegang te verlenen.

De handleiding om je kompas aan te maken vind je bij algemene informatie.

Een print van jouw ‘kompas’ is terug te vinden vooraan in de stagemap zodat bezoekende docenten dit instrument kunnen gebruiken voor de coachingsgesprekken.