Planning

Stageweek in semester 4: Vijfde leerjaar

Vóór elke stageperiode in de stageklas zijn er twee halve dagen observatiemomenten.
Je plant twee halve dagen observatie en negen halve dagen actieve stage in je stageklas vijfde leerjaar binnen de periode 22/02/21 – 10/05/21.
Deze dagen worden opeenvolgend gepland (1 lesweek) van maandag tot vrijdag.

Je mag geen stage plannen tijdens periode: 15/03/2021 t.e.m 19/03/2021

Stageplanning

De stageplanning of inlichtingenblad stage kan je indienen tot 9/10/20 (sjabloon zie LINK). Je laadt deze ook op in LINK.

Dit document mail je door naar de betrokken praktijkpedagoog en dit één week voor 09/10/2020.
Dit betekent dat de stage in het vijfde leerjaar al bij de start van het academiejaar gepland moet worden.

De stageplanning werk je bij, pas je aan voor 8/02/2021 en mail je nogmaals door naar de praktijkpedagoog.

BELANGRIJK!
Je mag geen stage plannen op de scholen waar familieleden werken of waar goede kennissen zijn. De school waar de eigen kinderen naar school gaan kan ook geen stageschool zijn.
HAO-  studenten die werken op een school kunnen op hun school stage doen mits het doorvoeren van de nodige klaswissels.

  • Stagerooster (volledig ingevuld op één bladzijde) in te dienen ten laatste vijf lesdagen voor aanvang van de stage. Dit stagerooster mail je op dit moment ook door naar de praktijkpedagoog en laad je op in LINK.
  • Twee lesvoorbereidingen (eentje per dagdeel) moeten op dit moment ook opgeladen worden.
  • Gedurende de week moeten er lesvoorbereidingen opgeladen worden van alle leergebieden. De praktijkpedagoog kan aanvullend vragen naar een bijkomende lesvoorbereiding.

Bijlage: Stagerooster