Doel

Het opleidingsonderdeel Stage neemt een centrale plaats in de opleiding van de leraar Lager Onderwijs in. De algemene doelstellingen staan omschreven in de ECTS-fiche, die je kan vinden op de website. Verder verwijzen we naar het document ‘Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties’. In dit document worden de verwachte competenties aan het einde van iedere opleidingsfase geduid.

De stage in de eerste opleidingsfase bevat drie grote componenten: observeren, uitvoeren en reflecteren.

  • Van de stagiair wordt verwacht dat hij of zij observeert in de stageklas en kritisch reflecteert op de observatiegegevens.
  • Daarop volgend bereidt de stagiair zelf lessen voor volgens het lessenrooster van de mentor (= de vaste leerkracht van de stageklas) en geeft deze binnen de voorziene stageperiode.
  • Door het schrijven van reflecties bij de gegeven lessen en na de volledige stageperiode worden de reflectievaardigheden van de stagiair gestimuleerd.