Beginsituatie

De eerstejaarsstudenten starten zonder praktijkervaring. Bij aanvang van de stage woonden de studenten al enkele onderwijsactiviteiten bij en ze kregen een introductie in de vakdidactiek van het merendeel van de vakken. De studenten krijgen in semester 1 nog geen contacturen godsdienst noch godsdienstdidactiek, waardoor zij nog geen godsdienstlessen kunnen geven. Frans en wero-tijd komen eveneens nog niet aan bod in semester 1. Hoeken- of contractwerk komt pas in het tweede opleidingsjaar aan bod. Ook hierop zijn de studenten van het eerste jaar nog niet voorbereid.

Wij vragen de mentoren om rekening te houden met deze beperkte beginsituatie, zeker in vergelijking met tweede- of derdejaarsstudenten die eventueel stage lopen of liepen in dezelfde school.