Begeleiding door de hogeschool

De docenten van de lerarenopleiding maken een verslag van de door hen bijgewoonde les. Het verslag van het stagebezoek bezorgen zij aan de student. Het is wenselijk dat de docenten de kans krijgen de les met de stagiair te bespreken. Afhankelijk van de stageduur bezoeken er één of twee docenten de studenten tijdens de stage.  Het MC dient als coachingsinstrument gedurende de derde opleidingsfase van de opleiding. Aan het eind van de stage schrijft de student een syntheseverslag over de stage. Dit verslag dient als basis om het stagecijfer in samenspraak met hogeschool en stageschool te bepalen.