Planning

Stagevolume

Semester 1

Duur

2,5 dagen

Halve dagen observatie

2

Halve dagen actieve stage

3

Leerjaar

2

Periode

12/10 – 4/12

Deadline indienen inlichtingenfiche

5/10

Deadline indienen risicoanalyse

5/10

Deadline indienen stagerooster

telkens 1 week voor de actieve stagedag(en)

Het stagerooster wordt gemaild naar de praktijkbegeleider en de bezoekende vakdocent.

Belangrijke afspraak: indien er vroeger dan 12/10/2020 gestart wordt met de stage, dan moeten de inlichtingenfiche en de risicoanalyse vroeger in orde worden gebracht. Graag minstens één week voor de aanvang van de stage.