Planning

Stageweek in semester 3: derde leerjaar

Vóór elke stageperiode zijn er twee halve dagen observatiemomenten.

Twee halve dagen observatie in de stageklas: derde leerjaar.

Negen halve dagen actieve stage in het derde leerjaar in de periode:

woensdag 14 oktober 2020 tot en met vrijdag 4 december 2020

 

Keuzemogelijkheid:

De stage mag starten op woensdag of donderdag en afgerond worden op dinsdag of woensdag van de week die hierop volgt OF je plant opeenvolgende dagen van maandag tot en met vrijdag.
Er mag geen stage gepland worden van 25 november tot 01 december 2020.

 

BELANGRIJK!

Er mag geen stage gepland worden op scholen waar  familieleden werken of waar goede kennissen zijn. De school waar de eigen kinderen naar school gaan kan ook geen stageschool zijn.
HAO- studenten die werken op een school kunnen op hun school stage doen mits het doorvoeren van de nodige klaswissels.

Stageplanning in te dienen tot 9/10/20 (sjabloon zie LINK)

Uitzondering:

Wie stage loopt vanaf 14/10/20, bezorgt de stageplanning uiterlijk op 05/10/20.
Dit in te vullen document kan je terug vinden in de BIJLAGE document stageplanning of inlichtingenblad stage. (website stage en LINK)

Dit document wordt ook gemaild voor 14/10/20 naar de betrokken praktijkpedagoog.

Wie stage loopt vanaf 14/10/20, mailt dit uiterlijk op 05/10/20.

Stagerooster (volledig ingevuld) in te dienen ten laatste vijf lesdagen voor aanvang van de stage. Dit stagerooster moet op dit moment ook gemaild worden naar de praktijkpedagoog.

Twee volledige lesvoorbereidingen per stagedag (één voorbereiding per halve dag stage) moeten op dit moment (vijf lesdagen voor aanvang van de stage) ook opgeladen worden in LINK stageverloop derde leerjaar.
Voor aanvang van de stageweek moeten lesvoorbereidingen opgeladen worden van alle leergebieden. De praktijkpedagoog kan steeds aanvullend vragen naar een bijkomende lesvoorbereiding.

Gebruik één stagerooster per stageperiode, start bij het invullen met de eerste stagedag, ook al start je stage op woensdag. Stuur dit stagerooster tijdig door.

Bijlage Stagerooster

Bijlage Stageplanning of inlichtingenblad stage/ stagegevens