Doel

Een student van het 2de jaar heeft in de loop van de opleiding al enkele pedagogische en didactische vaardigheden verworven. Op het einde van het tweede jaar wordt verondersteld dat hij de al heel wat basiscompetenties beheerst.

De verwachtingen voor een student die komt uit de eerste opleidingsfase voor de verschillende leergebieden kan je hier verder nalezen.

Doorheen het tweede opleidingsjaar verwerft de student bijkomende vaardigheden en attitudes.