Begeleiding

Begeleiding door de mentor

De mentor geeft voor, tijdens en na de stage feedback over het stageverloop en de samenwerking met de student. Hij noteert dit in het stageschriftje van de student en overloopt de feedback, feed-up en feed forward ook met de student.

 

Begeleiding door de hogeschool

De student neemt zelf het initiatief om vragen te stellen of een mail met gerichte vragen te sturen naar de docenten. De student of de praktijkbegeleiders kunnen eventueel ook een teams-gesprek plannen.

Na de stage in het derde leerjaar is er een feedbackgesprek en er is ook een stagenawerking op de hogeschool (zie planning contactmomenten) waarop de student verplicht aanwezig moet zijn. Na de stage in het vijfde leerjaar is er ook een stagenawerking op de hogeschool in de praktijkgroep. We gaan hier na en bespreken welke leerwinst er is en of talenten genoeg ingezet zijn.