Reflectie

In iedere lesvoorbereiding is ruimte voorzien voor een ‘reflectie vooraf’. Hier reflecteert de student op de vooropgestelde doelstellingen, de mogelijke ondersteuning die tijdens de les kan worden geboden, organisatorische aandachtspunten en de kernbegrippen die zeker aan bod moeten komen in de les. Op het einde van iedere stagedag vult de student onderaan iedere lesvoorbereiding de ‘reflectie achteraf’ in. Hierbij kan de student terugkoppelen naar de reflectie vooraf en extra opmerkingen noteren die relevant zijn voor zijn of haar groei doorheen de stage.

Op het einde van de eerste stageperiode vult de student een reflectie in op een kritisch incident. Het in te vullen document staat hier. Dit reflectieverslag vormt de basis van het contactmoment op de campus, volgend op de eerste stageperiode.