Doel

Een student van het 3de jaar heeft in de loop van de opleiding heel wat pedagogische en didactische vaardigheden verworven. Op het einde van het derde jaar wordt verondersteld dat hij de basiscompetenties van een beginnende leraar bezit.

De verwachtingen voor een student van de derde opleidingsfase voor de verschillende leergebieden kan je hier verder nalezen.

Doel stage tweede graad

Studenten zij-instromers na EBA KO die de talentstage opnemen, plannen twee weken actieve stage in de tweede graad. Het gaat over twee aaneensluitende weken.

De student zal vooreerst proberen te voldoen aan de ‘te verwerven vaardigheden en attitudes 3 EBA LO’.

Derdejaarsstudenten moeten trachten hun klas goed te leren kennen, zodat zij, naarmate de stage vordert, kunnen differentiëren en individualiseren.

De lesonderwerpen worden door de mentor(en) opgegeven. De studenten geven alle lessen van het weekrooster. Er kan een thema of een project uitgewerkt worden. De student neemt alle verantwoordelijkheden op die bij de opdracht van een klasleerkracht horen (toezichten, huistaakbegeleiding, …).

Hij vult zowel schoolagenda als aanwezigheidsregister in.