Doel

Een student van het 3de jaar heeft in de loop van de opleiding heel wat pedagogische en didactische vaardigheden verworven. Op het einde van het derde jaar wordt verondersteld dat hij de basiscompetenties van een beginnende leraar bezit.

De verwachtingen voor een student van de derde opleidingsfase voor de verschillende leergebieden kan je hier verder nalezen.

Doel stage eerste leerjaar

Talentstage: 1 week actieve stage in het eerste leerjaar

Schoolstage: 1 week actieve stage in het eerste leerjaar

De actieve stage in het eerste leerjaar wordt uitgevoerd voor 27/11/2020, zodat de student de didactiek van het aanvankelijk rekenen, lezen en schrijven leert toepassen.

Studenten die zowel de talentstage als de schoolstage opnemen, plannen de stage in twee aaneensluitende weken.

Doel stage derde graad

Studenten die de schoolstage opnemen, plannen twee weken actieve stage in de derde graad. Het gaat over twee aaneensluitende weken.

De student zal vooreerst proberen te voldoen aan de ‘te verwerven vaardigheden en attitudes 3EBA LO’.

Derdejaarsstudenten moeten trachten de leerlingen van de stageklas goed te leren kennen, zodat zij, naarmate de stage vordert, kunnen differentiëren en individualiseren.

De lesonderwerpen worden door de mentor(en) opgegeven. De studenten geven alle (ook godsdienst en bewegingslessen) lessen van het weekrooster. Er kan een thema of een project uitgewerkt worden. De student neemt alle verantwoordelijkheden op die bij de opdracht van een klasleerkracht horen (toezichten, huistaakbegeleiding, …).

Hij vult zowel schoolagenda als aanwezigheidsregister in