Evaluatie door de mentor

Voor het geheel van een stageperiode vult de stagementor een profiel in op het beoordelingsformulier dat de student in LINK kan vinden. De mentor noteert per rubriek een oordeel en een korte toelichting.

In het document ‘Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties’ geven wij aan welk gedragsniveau wij verwachten in de verschillende  fases van de opleiding. Wij raden aan bij het invullen van de beoordeling van de stage zich te baseren op dit document.

Indien gewenst kan de mentor het evaluatiedocument digitaal invullen.
In dat geval bezorgt hij het ingevulde document in PDF-formaat via e-mail aan de praktijkpedagoog.Een geprint exemplaar voorzien van een handtekening bezorgt hij via de student.