Begeleiding

De opleiding staat garant voor een intensieve stagebegeleiding. Praktijkpedagogen en vakdocenten gaan op stagebezoek en begeleiden de studenten daarbij vanuit een hoge betrokkenheid en zorg. Als een stage moeilijk loopt, wordt samen met de stagiair gezocht hoe hij of zij kan werken aan de huidige belemmeringen. In onze aanpak gaan we persoonsgericht te werk en staat de student centraal.

Begeleiding door de mentor:

De mentor geeft voor, tijdens en na de stage feedback over het stageverloop. Voor de actieve stage geeft de mentor gericht feedback op de uitgewerkte lesvoorbereidingen. Na iedere les noteert de mentor feedback in het stageschrift van de student en overloopt de feedback en feed forward ook met de student.

Begeleiding door de hogeschool:

De student neemt zelf het initiatief om vragen te stellen of een e-mail met gerichte vragen te sturen naar de docenten. Na de stage in het vierde leerjaar is er een feedbackgesprek en er is ook een stagenawerking op de hogeschool waarop de student verplicht aanwezig is.