Begeleiding door de mentor

De stagementor schrijft per dag tips en suggesties in het stageschrift van de hogeschool.

Dit kan, maar moet niet, per les gebeuren. Ook bijzondere leermeesters en directie kunnen hun bevindingen noteren. Na een stagedag bespreekt de mentor met de student hoe de stagedag verlopen is en doet de mentor suggesties om volgende lessen nog beter te laten verlopen. Tijdens deze bespreking doet de mentor beroep op de reflectievaardigheden van de student om de student te stimuleren het eigen functioneren bij te sturen. MYCOMPASS van de student kan de basis zijn om de gesprekken te voeren.