Algemene informatie

De stage wordt in de opleiding Educatieve Bachelor Lager Onderwijs stapsgewijs opgebouwd. Tijdens hun stages doorheen de drie opleidingsfasen krijgen de studenten, naarmate zij vorderen, meer en meer verantwoordelijkheden en opdrachten in het geheel van de werking van een lagere school. Op die manier kunnen zij uitgroeien tot startbekwame leerkrachten, met de nodige competenties om volwaardig mee te draaien in een basisschool. Deze progressieve toename in verantwoordelijkheid verloopt in een aantal fasen. In de eerste opleidingsfase ligt de focus op het lesgeven: de leerkracht in de klas. Hoe Stage 1 precies wordt aangepakt, leer je hieronder.