Stagedocumenten

Hier zijn alle documenten te vinden die de stagiair nodig heeft voor de stage in beide perioden. Naar deze documenten wordt in de stagewebsite meermaals verwezen. De meer specifieke documenten (bv. observatiefiches en reflectiefiches) zijn terug te vinden onder de betreffende hoofdstukken.

In de afstandsonderwijsopleiding is het gebruikelijk dat de student zelf een stageplaats zoekt. Wanneer de student contact opneemt met een stageschool, kan hiervoor de brief worden gebruikt, opgesteld door de stagecoördinator van afstandsonderwijs. Deze brief bevat de nodige informatie voor de directie.

Van zodra de stageschool vastligt, vult de student (samen met de directie van de stageschool) het inlichtingenblad en de risicoanalyse in. Tijdens het overleg met de stageschool bezorgt de student ook de begeleidende brief i.v.m. het digitaal ondertekenen van het stagecontract aan de directie van de stageschool.

Van de student wordt gevraagd om het ingevulde inlichtingenblad en de risicoanalyse te uploaden via het stageprogramma Link, opdat het stagecontract kan worden aangemaakt. Hiervoor kan je het stappenplan volgen, waarin wordt verduidelijkt welke stappen je als student moet uitvoeren. Een meer algemene handleiding voor het programma Link is hier te vinden. Van zodra de documenten in Link zijn gepost, wordt een stagecontract opgemaakt. Dit contract wordt via e-mail verstuurd naar alle personen die het document digitaal moeten ondertekenen.

Van zodra het stagecontract in orde is, komt de student in het stageprogramma Link terecht in het algemene stageverloop. In dit stageverloop kan de student telkens de nodige documenten downloaden en uploaden, voor een vlot verloop van de stage.

Het stagerooster wordt telkens een week voor aanvang van de actieve stage ingevuld en bezorgd. Meer hierover vind je onder ‘planning’.

De lesvoorbereidingen worden telkens gemaakt aan de hand van het aangereikte sjabloon, de kijkwijzer vormt hierbij de belangrijkste leidraad.

Doorheen de stage houdt de student een stagemap bij. Wat allemaal in deze map hoort te zitten, lees je hier.

Tot slot kan je hier ook nog alle informatie vinden m.b.t. de verzekering voor studenten, ingeschreven aan Odisee Hogeschool en het verzekeringsattest zelf.