Planning

Begin september maakt de student zijn individuele stageplanning op. Hij kiest scholen voor de verschillende stageperioden. Er kan geen stage gelopen worden op de scholen waar er familieleden  of  goede kennissen werken. De school waar de eigen kinderen naar school gaan kan ook geen stageschool zijn. HAO-studenten die werken op een school kunnen op hun school stage doen mits het doorvoeren van de nodige klaswissels.

De student contacteert persoonlijk en zo snel mogelijk de directies van de mogelijke stagescholen. De student kan met een brief de stageplaats aanvragen.

De stageplanning wordt genoteerd op een fiche en ter goedkeuring voorgelegd aan de praktijkpedagoog uiterlijk tegen 1/10/20. De stageplanning wordt ook via LINK geregistreerd. Wie eerder stage doet, legt de fiche uiterlijk een week voor aanvang van de stage voor aan de pedagoog.

Onderstaand schema geeft het stagevolume weer. Bij de actieve stage gaat het over opeenvolgende dagen (afwijkingen moeten besproken worden met de praktijkpedagoog).

stagevolume

stage 3:

talentstage

stage 3:

schoolstage

duur

3 weken

3 weken

halve dagen observatie

3

3

actieve stage

1 week  1°lj.

1 week zorgstage of BuO

1 week OLK 

1 week 1°lj.

2 weken 3° gr.

Periode*

1/10/20-10/05/21

1/10/20-10/05/21

* De stage in het eerste leerjaar moet voor 27/11/2020 uitgevoerd worden