Evaluatie door de hogeschool

De studenten schrijven een synthese over de verschillende stages die ze deden. Ze baseren zich daarvoor op de stageverslagen van de docenten, de beoordelingsformulieren van de mentoren en de reflectieverslagen van de studenten . MYCOMPASS kan een goede basis zijn om de synthese vorm te geven. Voor studenten van het derde jaar maken attitudes zoals blijvende inzet, verantwoordelijkheidszin, zin voor initiatief en samenwerking een belangrijk onderdeel van de beoordeling uit. Dit syntheseverslag wordt samen met de student, de stagebegeleiders van de hogeschool en de begeleiders van de basisschool besproken via teams. Aan het eind van dit gesprek wordt een cijfer toegekend voor de stage.
De student slaagt voor praktijk als hij tenminste 10 punten op 20 behaalt.