Begeleiding

Begeleiding door de mentor

De mentor geeft voor, tijdens en na de stage feedback over het stageverloop. Hij noteert dit in het stageschriftje van de student en overloopt de feedback en feed forward ook met de student.

Begeleiding door de hogeschool

De student neemt zelf het initiatief om vragen te stellen of een mail met gerichte vragen te sturen naar de docenten.

Na de stage in het vijfde leerjaar is er geen feedbackgesprek meer, maar wel nog een stagenawerking op de hogeschool.