Planning

Stagevolume

Semester 2

Duur

3,5 dagen

Halve dagen observatie

min. 1

Halve dagen actieve stage

6

Leerjaar

4

Periode

15/2 – 14/5 (uitgezonderd 9/3, 22-23/4)

Deadline indienen inlichtingenformulier

8/2

Deadline indienen risicoanalyse

8/2

Deadline indienen stagerooster

telkens 1 week voor de actieve stagedag(en)

Het stagerooster wordt gemaild naar de praktijkbegeleider en de bezoekende vakdocent.

Belangrijke afspraak: indien er vroeger dan 15/2/2021 gestart wordt met de stage, dan moeten het inlichtingenformulier en de risicoanalyse vroeger worden bezorgd. Het stagecontract moet telkens min. één week voor de aanvang van de stage in orde worden gebracht.

Opmerking: als stage wordt gelopen in dezelfde school als in semester 1, moeten deze documenten niet opnieuw worden ingevuld. Wanneer de data waarop de student de actieve stage uitvoert nog niet werden vastgelegd in semester 1, moeten deze ten laatste op 8/2 worden gemaild naar de praktijkbegeleider.