Beginsituatie

Een beperkt aantal studenten kiest voor deelname aan het project ‘Odifiks-club Aalst’, dit is een piloottraject rond inclusieve STEM-activiteiten. Dit traject bestaat uit een drempelverlagende STEM-academie die inzet op het betrekken van kinderen en jongeren met een lage socio-economische status en/of migratie-achtergrond.
Voor deze studenten is de ingroeistage de laatste stage van de laatste opleidingsfase. De student heeft nu stage-ervaringen opgedaan in alle graden, ook in de aanvangsfase van het eerste leerjaar. Verder heeft hij ook een keuzestage achter de rug. De student is voor deze ingroeistage voor het eerst in zijn studietraject voor een langere periode aan één stageschool verbonden. Bij de vorige stages in de derde opleidingsfase kreeg de student meer zelfstandigheid in de organisatie van het klasgebeuren, zoals de opstelling van het week – en lessenrooster, de aankleding van de klaswand, de remediëring, de klasschikking, …

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 1 en 2 kan je hier bekijken.

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 3 en 4 kan je hier bekijken.